Chán nản...

Jan 19 2016 17:08:51

Thật là chán nản cho cái thân phận nhược tiểu. Nó làm như mình đi ăn xin nó vậy đó trong khi mình mang lại tiền cho nó. Đây sẽ là lần cuối cùng ông bán hàng cho mày nhé. Vứt...

Tự nhiên rước cái bực dọc vào thân... Toàn gặp thứ gì đâu không... Họa vô đơn chí mà!!!

Nguyên Hùng

Test

Thử comment

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'5','v9a940mgsb77p5hp596q6qt567','0','Guest','0','54.80.83.123','2018-09-22 06:02:10','/a297776/chan-nan.html')