Chênh vênh...

Dec 01 2010 14:23:49Ừ tình là điên - khát - say.. Những gì tôi đã trải qua những nơi tôi đã đến những người đã đi qua tôi sao tôi đều cảm thấy quá chênh vênh?! Đúng hơn là một cảm giác mọi thứ đều như ánh trăng đêm ba mươi..

Có gì trên cuộc đời này là thật?!?! Tình em hay tình tôi?.. Tôi phải tìm kiếm sự bình yên ở nơi đâu?!

Trương Duy Nhất

Ơ tại sao tôi vào internet bằng trình duyệt Mozilla Firefox gõ chữ Trương Duy Nhất nó lại cứ hiện ra trang này của Mai Minh?

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'5','5pc6f4mikh4ebb1a274nhv5qa5','0','Guest','0','54.80.83.123','2018-09-22 06:10:39','/a267233/chenh-venh.html')