Logo tặc

Nov 30 2010 16:27:11

Bánh trước...
Logo tặc


Bánh sau...
Logo tặc

Bánh bên kia còn nguyên...
Logo tặc

Ra khu Phó Đức Chính cầu cứu mấy bác ngoài đó thiệt hai 4 xị cho mỗi cái logo nhựa bé tí ti. Thiệt là đau xót...

PP

Chia sẻ với MM - Cái bọn đạo chích này nó không chừa cái gì mà nó không vặt.Để xe ở đâu cũng nơm nớp sợ bọn ăn cắp.
Cô còn bị nó bẻ nguyên cái logo đang gắn trên xe 1 cách không thương tiếc ngay ở sân siêu thị Quy Nhơn.Không hiểu chúng nó bán được bao nhiêu mà chúng cư xử vố văn hóa thế chứ?