Logo tặc

Nov 30 2010 16:27:11

Bánh trước...
Logo tặc


Bánh sau...
Logo tặc

Bánh bên kia còn nguyên...
Logo tặc

Ra khu Phó Đức Chính cầu cứu mấy bác ngoài đó thiệt hai 4 xị cho mỗi cái logo nhựa bé tí ti. Thiệt là đau xót...

PP

Chia sẻ với MM - Cái bọn đạo chích này nó không chừa cái gì mà nó không vặt.Để xe ở đâu cũng nơm nớp sợ bọn ăn cắp.
Cô còn bị nó bẻ nguyên cái logo đang gắn trên xe 1 cách không thương tiếc ngay ở sân siêu thị Quy Nhơn.Không hiểu chúng nó bán được bao nhiêu mà chúng cư xử vố văn hóa thế chứ?

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'5','h1qv1dekavdt9h54cflqvqvvq5','0','Guest','0','54.80.83.123','2018-09-22 07:10:59','/a266915/logo-tac.html')